G R A C Y info
G R A C Y info
G R A C Y info

❤இன்பத்தை கருவாக்கினாள் பெண்,
உலகத்தில் மனிதரை உருவாக்கினாள் பெண்,
விண்ணவர்க்கும் மண்ணவர்க்கும்
விலையற்ற செல்வம்
பெண்.❤❤ /𝐒𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐆𝐢𝐫𝐥
𝐒𝐡𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐦𝐚𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐆𝐢𝐫𝐥
𝐅𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐞𝐤𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐝𝐥𝐨𝐫𝐝
𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐰𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐆𝐢𝐫𝐥❤
....................................................

Contact : [email protected]
Whatsapp : 9043146757
*Paid Promotion*
*Collaboration*

60
164 553 541
0
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ 27 ਮਾਰਚ 2021

ਵੀਡੀਓ
Tom & Jerry 🔥 மாமியார் மருமகள் 🤣 Part 03 #shorts #gracyinfo
0:50

Tom & Jerry 🔥 மாமியார் மருமகள் 🤣 Part 03 #shorts #gracyinfo

ਦ੍ਰਿਸ਼ 135 ਹਜ਼ਾਰ /2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Tom & Jerry 🔥 மாமியார் மருமகள் 🤣 Part 02 #shorts #gracyinfo
0:45

Tom & Jerry 🔥 மாமியார் மருமகள் 🤣 Part 02 #shorts #gracyinfo

ਦ੍ਰਿਸ਼ 265 ਹਜ਼ਾਰ /7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

நானும் வேலைக்கு போறேன் அத்தை 🔥 #shorts #gracyinfo
0:55

நானும் வேலைக்கு போறேன் அத்தை 🔥 #shorts #gracyinfo

ਦ੍ਰਿਸ਼ 149 ਹਜ਼ਾਰ /7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

என்னோட குலதெய்வத்த இழந்துட்டனே 😭 #shorts #gracyinfo
0:57
Tom & Jerry 🔥 மாமியார் மருமகள் 🤣 Part 01 #shorts #gracyinfo
0:54

Tom & Jerry 🔥 மாமியார் மருமகள் 🤣 Part 01 #shorts #gracyinfo

ਦ੍ਰਿਸ਼ 484 ਹਜ਼ਾਰ /9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

வேலைக்காரிய நிறுத்த நீ யாரு 😠 #shorts #gracyinfo
1:00

வேலைக்காரிய நிறுத்த நீ யாரு 😠 #shorts #gracyinfo

ਦ੍ਰਿਸ਼ 866 ਹਜ਼ਾਰ /12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

பாவம் அத்தை அந்த பிச்சைக்காரி 😂 #shorts #gracyinfo
1:00

பாவம் அத்தை அந்த பிச்சைக்காரி 😂 #shorts #gracyinfo

ਦ੍ਰਿਸ਼ 456 ਹਜ਼ਾਰ /14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

ஆடி வரிசை வைத்த தாயின் நிலை 😭 #shorts #gracyinfo
1:00

ஆடி வரிசை வைத்த தாயின் நிலை 😭 #shorts #gracyinfo

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ /16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

அத்தைக்கு குளிர் ஜுரம் 😭 #shorts #gracyinfo
0:59

அத்தைக்கு குளிர் ஜுரம் 😭 #shorts #gracyinfo

ਦ੍ਰਿਸ਼ 189 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

அறிவாளி மாமியார் 😂 | share with ur friends & Mamiyar #shorts #gracyinfo
0:34
மருமகளின் Master Plan 🤣 | share with ur friends & mamiyar #shorts #gracyinfo
0:51

மருமகளின் Master Plan 🤣 | share with ur friends & mamiyar #shorts #gracyinfo

ਦ੍ਰਿਸ਼ 185 ਹਜ਼ਾਰ /14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

அத்தை இந்தாங்க சம்பள பணம் 😊 #shorts #gracyinfo
0:32

அத்தை இந்தாங்க சம்பள பணம் 😊 #shorts #gracyinfo

ਦ੍ਰਿਸ਼ 169 ਹਜ਼ਾਰ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

அத்தை உங்க பையன் சரியான கஞ்சன் 😂 #shorts #gracyinfo
0:46
Karikuzhambu Alaparaigal #shorts #maamiyarmarumagalfight
1:00

Karikuzhambu Alaparaigal #shorts #maamiyarmarumagalfight

ਦ੍ਰਿਸ਼ 16 ਮਿਲੀਅਨ /8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

அத்தை எனக்கு உடம்பு முடியல 🤣 #shorts #tamil #comedy #fun #reels
1:00
Corona Alaparaigal🤣 Maamiyar & Marumagal #shorts #tamil #comedy #fun #maamiyarmarumagalfight
1:00

Corona Alaparaigal🤣 Maamiyar & Marumagal #shorts #tamil #comedy #fun #maamiyarmarumagalfight

ਦ੍ਰਿਸ਼ 7 ਮਿਲੀਅਨ /7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Maamiyar & Marumagal Keerai Alaparaigal🤣 | G R A C Y info
0:59

Maamiyar & Marumagal Keerai Alaparaigal🤣 | G R A C Y info

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3 ਮਿਲੀਅਨ /8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

பெண்ணை கொடுத்த தாயின் நிலை 😭 #shorts #gracyinfo
1:00

பெண்ணை கொடுத்த தாயின் நிலை 😭 #shorts #gracyinfo

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

என்ன மருமகளே புது கொலுசா 😏 #shorts #tamil #comedy #fun #reels
0:58

என்ன மருமகளே புது கொலுசா 😏 #shorts #tamil #comedy #fun #reels

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ /5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ