Charanprasad1430
Charanprasad1430
Charanprasad1430

500k🥳 నన్ను సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు మీ చరణ్ ప్రసాద్ 13
0
23
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ

ਵੀਡੀਓ
మోసగాడు...😭
1:25

మోసగాడు...😭

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.8 ਹਜ਼ਾਰ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

జూనియర్ దొంగ...😂
2:50

జూనియర్ దొంగ...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.9 ਹਜ਼ਾਰ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

బావ...😂
1:40

బావ...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 7 ਹਜ਼ਾਰ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

అమ్మ నాన్న...😢
2:19

అమ్మ నాన్న...😢

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.4 ਹਜ਼ਾਰ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ATM card...😂
1:09

ATM card...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.6 ਹਜ਼ਾਰ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

10 రూపాయలు జ్యూస్...😂
1:01

10 రూపాయలు జ్యూస్...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.6 ਹਜ਼ਾਰ /8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

నవ్వుల సందడి...😂
1:36

నవ్వుల సందడి...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.9 ਹਜ਼ਾਰ /8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

అనుకున్నది ఒకటి అయింది ఇంకొకటి...😂
1:37

అనుకున్నది ఒకటి అయింది ఇంకొకటి...😂

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.9 ਹਜ਼ਾਰ /8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

నాన్ స్టాప్ కామెడీ...🤣
1:32

నాన్ స్టాప్ కామెడీ...🤣

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.1 ਹਜ਼ਾਰ /8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

కన్నీళ్లు పెట్టిన ఉప్పల బాలు ...😥
14:52

కన్నీళ్లు పెట్టిన ఉప్పల బాలు ...😥

ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.2 ਹਜ਼ਾਰ /9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 1. Rajesh Kusuma

  Rajesh Kusuma6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👍👍👍

 2. Sravani Tammireddi

  Sravani Tammireddi6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I love you my father but i miss you my father

 3. Vimala lingala

  Vimala lingala6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  super

 4. Pilli Surya

  Pilli Surya7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🙏🙏

 5. Eswar Es

  Eswar Es7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Last konchem lag cheyyandi emotional bgm vesi

 6. Chapuri Lingam

  Chapuri Lingam7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I love you my NannA🇮🇳🇮🇳🇮🇳❤️❤️❤️❤️❤️💝💝💖💖❤️💖💝❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 7. Sharath Tammali

  Sharath Tammali7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Evanni chudataanike baguntai

 8. Gayatri Pasili

  Gayatri Pasili7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 9. Kumar M H

  Kumar M H7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  vrerabada

 10. Shiva Udagiri

  Shiva Udagiri7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nijjam ga

 11. Veera babu

  Veera babu7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  𝓻𝓮𝓪𝓵𝓵𝔂

 12. అభి A R C king

  అభి A R C king7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👌👍సూపర్

 13. 0 gamer

  0 gamer7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  i love my dad forever forend

 14. mettela mani

  mettela mani7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sot ❤️❤️❤️

 15. ᎪᏞᏢᎻᎪ ᏀᎪᎷᎬᏆΝᏀ

  ᎪᏞᏢᎻᎪ ᏀᎪᎷᎬᏆΝᏀ7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  subscribe friends

 16. Adhi 5300

  Adhi 53007 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 17. Attitude Queen

  Attitude Queen7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  don't behave this type plzzz nanna Leni vallaki telusu a pain like me miss nanna

 18. Purumani s a I r a j u

  Purumani s a I r a j u7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super😪😪😪😪😪

 19. Vasantha Yegireddi

  Vasantha Yegireddi7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👌👌

 20. Rahelu Ponnamanda

  Rahelu Ponnamanda7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  i love you nanna ❤❤❤❤❤❤❤

 21. Ranga Ranga

  Ranga Ranga7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  bro vadhu..😢😥

 22. yadav pilladagu ajay yadav

  yadav pilladagu ajay yadav7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  my dad is my hero dad lani life ledhu bro

 23. Pushpalatha Chandapuram

  Pushpalatha Chandapuram7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I love my dad ❤❤