Jijin Drisya
Jijin Drisya
Jijin Drisya

Welcome to Our World.. From Thrissur Kerala 60
441 770 245
30
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019

ਵੀਡੀਓ
If you are bad .. i am your dad 😅👊 #jijindrisya #shorts #funny #couple #comedy #funny
0:24

If you are bad .. i am your dad 😅👊 #jijindrisya #shorts #funny #couple #comedy #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 418 ਹਜ਼ਾਰ /4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

“MarryMe” once again 😅 #marryme #jijindrisya #youtube #shorts #funny
0:22

“MarryMe” once again 😅 #marryme #jijindrisya #youtube #shorts #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 583 ਹਜ਼ਾਰ /9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

Men will be men 😝 #jijindrisya #shorts #youtube #funny #comedy #couple #love
0:23

Men will be men 😝 #jijindrisya #shorts #youtube #funny #comedy #couple #love

ਦ੍ਰਿਸ਼ 700 ਹਜ਼ਾਰ /23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

എന്ത് നല്ല ആചാരം 😅#Megastarmania #jijindrisya #shorts #love #funny
0:16

എന്ത് നല്ല ആചാരം 😅#Megastarmania #jijindrisya #shorts #love #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 682 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Perfect Partner ❤️ #jijindrisya #shorts #youtube #couple #love #understanding #lovestatus
0:30

Perfect Partner ❤️ #jijindrisya #shorts #youtube #couple #love #understanding #lovestatus

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Real Gift of happiness ❤️ #jijindrisya #shorts #trendingvideo #romantic #lovestatus #youtube
0:36

Real Gift of happiness ❤️ #jijindrisya #shorts #trendingvideo #romantic #lovestatus #youtube

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Clean Baby 😜 #jijindrisya #shorts #youtube #funny #couple #comedy
0:29

Clean Baby 😜 #jijindrisya #shorts #youtube #funny #couple #comedy

ਦ੍ਰਿਸ਼ 335 ਹਜ਼ਾਰ /ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

opposite of reality 😜 #jijindrisya #shorts #youtube #couple #romantic #love
0:16

opposite of reality 😜 #jijindrisya #shorts #youtube #couple #romantic #love

ਦ੍ਰਿਸ਼ 372 ਹਜ਼ਾਰ /21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Vikram Effects 👊 #vikramtitletrack #jijindrisya #shorts #youtube #funny #women #comedy
0:16

Vikram Effects 👊 #vikramtitletrack #jijindrisya #shorts #youtube #funny #women #comedy

ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

മൂഞ്ചസ്യ 🥴😁 #jijindrisya #shorts #youtube #funny #funnymoments #kiss #kissing
0:16

മൂഞ്ചസ്യ 🥴😁 #jijindrisya #shorts #youtube #funny #funnymoments #kiss #kissing

ਦ੍ਰਿਸ਼ 346 ਹਜ਼ਾਰ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Type of Smile’s 😊 #jijindrisya #shorts #youtube #love #lovestory #lovestatus
0:22

Type of Smile’s 😊 #jijindrisya #shorts #youtube #love #lovestory #lovestatus

ਦ੍ਰਿਸ਼ 31 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

How is this Kitchen song 😜 #shorts #youtube #jijindrisya #funny #comedy
0:09

How is this Kitchen song 😜 #shorts #youtube #jijindrisya #funny #comedy

ਦ੍ਰਿਸ਼ 23 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Mother Daughter Love ❤️ #shorts #youtube
0:37

Mother Daughter Love ❤️ #shorts #youtube

ਦ੍ਰਿਸ਼ 19 ਮਿਲੀਅਨ /10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Childish 😅❤️ #shorts #youtube #family #lovestatus #jijindrisya #funny
0:30

Childish 😅❤️ #shorts #youtube #family #lovestatus #jijindrisya #funny

ਦ੍ਰਿਸ਼ 14 ਮਿਲੀਅਨ /10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

അടി ഇടി അടിപൊളി 👊😂 #shorts #youtube #jijindrisya
0:34

അടി ഇടി അടിപൊളി 👊😂 #shorts #youtube #jijindrisya

ਦ੍ਰਿਸ਼ 13 ਮਿਲੀਅਨ /9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ഒരു നോട്ടം മതി 😍 #jijindrisya #shorts #youtube #lovestatus #love #couple
0:36

ഒരു നോട്ടം മതി 😍 #jijindrisya #shorts #youtube #lovestatus #love #couple

ਦ੍ਰਿਸ਼ 11 ਮਿਲੀਅਨ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Shocked to see the old photo😂 #jijindrisya #shorts #funny #funnyvideo #family
0:12

Shocked to see the old photo😂 #jijindrisya #shorts #funny #funnyvideo #family

ਦ੍ਰਿਸ਼ 11 ਮਿਲੀਅਨ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

She is my child 🥰 #jijindrisya #shorts #youtube #love #lovestatus #lovestory
0:52

She is my child 🥰 #jijindrisya #shorts #youtube #love #lovestatus #lovestory

ਦ੍ਰਿਸ਼ 10 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

‘Matching Color’ ok va Sreevalli 😍 #shorts #jijindrisya #love #lovestatus #lovesong #lovestory
0:46

‘Matching Color’ ok va Sreevalli 😍 #shorts #jijindrisya #love #lovestatus #lovesong #lovestory

ਦ੍ਰਿਸ਼ 10 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Compromise Life or Divorce? #shorts #jijindrisya #youtube
0:21

Compromise Life or Divorce? #shorts #jijindrisya #youtube

ਦ੍ਰਿਸ਼ 9 ਮਿਲੀਅਨ /9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Presence 😊 #jijindrisya #shorts #youtube #love #care
0:16

Presence 😊 #jijindrisya #shorts #youtube #love #care

ਦ੍ਰਿਸ਼ 7 ਮਿਲੀਅਨ /3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

പെണ്ണോരുമ്പെട്ടാൽ 😅😂 #shorts #funny #trending
0:34

പെണ്ണോരുമ്പെട്ടാൽ 😅😂 #shorts #funny #trending

ਦ੍ਰਿਸ਼ 7 ਮਿਲੀਅਨ /10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Alcohol is not a solution of problems 😊 #shorts #love #lovestatus #jijindrisya
0:26

Alcohol is not a solution of problems 😊 #shorts #love #lovestatus #jijindrisya

ਦ੍ਰਿਸ਼ 5 ਮਿਲੀਅਨ /6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

👠First experience using heel shoes 😜 #jijindrisya #shorts #funny #youtube
0:12

👠First experience using heel shoes 😜 #jijindrisya #shorts #funny #youtube

ਦ੍ਰਿਸ਼ 5 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

അമ്മയാണെന്റെ ആയുധം 😁 #jijindrisya #shorts #funny #youtube
0:19

അമ്മയാണെന്റെ ആയുധം 😁 #jijindrisya #shorts #funny #youtube

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ /4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

What a perfect 😜 #jijindrisya #shorts #funny #youtube
0:10

What a perfect 😜 #jijindrisya #shorts #funny #youtube

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ /9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Husband vs Ammayamma 😄 #jijindrisya #shorts #youtube #funny #comedy #fun
0:22

Husband vs Ammayamma 😄 #jijindrisya #shorts #youtube #funny #comedy #fun

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ /2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

Karma 😊 #shorts #youtube #viral #viralvideo
0:31

Karma 😊 #shorts #youtube #viral #viralvideo

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.3 ਮਿਲੀਅਨ /9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

7 Days not a avoiding Days.. it’s caring days 😊 #shorts #youtube #women #care
0:31

7 Days not a avoiding Days.. it’s caring days 😊 #shorts #youtube #women #care

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ /9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

I know ur Pain & Emotions 😊 #shorts #love #care #youtuber #hearttouching
0:32

I know ur Pain & Emotions 😊 #shorts #love #care #youtuber #hearttouching

ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ /10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

The Mallu version‘Marry Me’ 😜 #marryme #jijindrisya #shorts #youtube #funny #trendingvideo
0:16

The Mallu version‘Marry Me’ 😜 #marryme #jijindrisya #shorts #youtube #funny #trendingvideo

ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.9 ਮਿਲੀਅਨ /ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 1. Shiva Niharika

  Shiva Niharikaਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Where u will stay sister 💛

 2. Nithin Jonnalagadda

  Nithin Jonnalagadda4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Always wife causes losses to husband and his family

 3. Ambro S

  Ambro S5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Video 3 pravashiyam kandu koode nammalilum chiri varuka ane😂

 4. B Abhinaya

  B Abhinaya5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice one

 5. KPKC JACK

  KPKC JACK5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഇതിന്റെ ബാക്കി ഇടണേ ❤️❤️രണ്ടുപേരും

 6. varsha behera

  varsha behera6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Hii👌👌👌👌👌👌👌👌❤❤❤

 7. sunandasibin

  sunandasibin6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ene pole

 8. Chintu Kk

  Chintu Kk7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  O my god super super👌👌👌👌👌👌👌👌👌

 9. TANUKU CHILD OF GOD

  TANUKU CHILD OF GOD8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  paglo.info/cd/v/nt_avIFjha6unNU.html

 10. TANUKU CHILD OF GOD

  TANUKU CHILD OF GOD8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  paglo.info/cd/v/nt_avIFjha6unNU.html

 11. TANUKU CHILD OF GOD

  TANUKU CHILD OF GOD8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  paglo.info/cd/v/nt_avIFjha6unNU.html

 12. TANUKU CHILD OF GOD

  TANUKU CHILD OF GOD8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  paglo.info/cd/v/nt_avIFjha6unNU.html

 13. Rupasree n

  Rupasree n8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Husband is the only one who supports his careless wife 😂

 14. TANUKU CHILD OF GOD

  TANUKU CHILD OF GOD8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  paglo.info/cd/v/nt_avIFjha6unNU.html

 15. TANUKU CHILD OF GOD

  TANUKU CHILD OF GOD8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  paglo.info/cd/v/nt_avIFjha6unNU.html

 16. TANUKU CHILD OF GOD

  TANUKU CHILD OF GOD8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  My husband will be same....very pampering and lovely... I'm very lucky paglo.info/cd/v/nt_avIFjha6unNU.html

 17. Vijaya Shankar

  Vijaya Shankar9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Cuuutttte

 18. Vetri Vel

  Vetri Vel9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 19. anu anusree

  anu anusree9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Adipoliiiii😂😂😂😂

 20. l AM HAPPY YOU

  l AM HAPPY YOU9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😍😂😂😂

 21. Vijaya Shankar

  Vijaya Shankar9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  This is from Telangana your video so beautiful 💖

 22. Dharvik Reddy 😍

  Dharvik Reddy 😍9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  That is Real gift of love

 23. Shiya-✨️

  Shiya-✨️9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣🤣super 🤣🤣🤣

 24. Dharvik Reddy 😍

  Dharvik Reddy 😍9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  So cute pair

 25. Swamy Peddhapally

  Swamy Peddhapally9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice copuls

 26. Sajih Kumara

  Sajih Kumara9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Wow lovely

 27. KF Bro

  KF Bro9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Eanoda.sanu...kuda...epadidhan

 28. satheesh sudhi

  satheesh sudhi9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🥰🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘👌👌👌

 29. Susama Srijit

  Susama Srijit9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Really superb 💙💛🤍

 30. sura saisneha

  sura saisneha10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Best couple...best understanding husband...