ഫുഡ് അടിക്കുന്നു... കിടന്നുറങ്ങുന്നു | Dhyan Sreenivasan comedy |

ഫുഡ് അടിക്കുന്നു... കിടന്നുറങ്ങുന്നു

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 1. SARATH PRASANNAKUMAR

  SARATH PRASANNAKUMAR7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Interview mathram mathi.... Ettan jeevichu pokum. 😄

 2. Anu Ansiya

  Anu Ansiya7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Divasam enthoram interview cheyyind... Oree pwoli mahnn🔥🔥

 3. Rahul

  Rahul16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  പ്രേതിഭയല്ല... പ്രേതിഭസമാണ്.... 😂.... ലക്ഷത്തിൽ ഒന്നേ കാണു.... 😍

 4. vijesh kotten

  vijesh kotten2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Anchor nte smile ❤️❤️❤️

 5. Janna Firos

  Janna Firos4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Aa south african food blog okke cheyyne chechi aano ith🙄

 6. s9 ka9

  s9 ka97 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Daily 100 interview chyum . Oru Interview nu 2000 Rs വെച്ച് വാങ്ങിക്ക്

 7. FAHIM JINU

  FAHIM JINU7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Dhyante interview poliyane

 8. 269🔔🆓 subcriber challenge

  269🔔🆓 subcriber challenge4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ""I respect everyone who were involve in this serisel the best peace that I"be ever seen on PAglo, HATS OFF TO WELL ALL! LOVE YOUR VIDEOS!🤔👍🤔👍😏👍🥰

 9. sachin

  sachin7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Anchor beutiful

 10. 269🔔🆓 subcriber challenge

  269🔔🆓 subcriber challenge4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  In this WORLD 🌍 THE best and the most beautiful thing is your heart ❤️.If any person have that beautiful heart ♥️😀 then complete my chellange and stay safe and healthy, May your dreams come true,and have a wonderful day 👍.👍😅👍😅👍😅

 11. assassins creed

  assassins creed4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ithu ammu aano

 12. Good vibes only

  Good vibes only7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Udal movie poli,,acting vere level

 13. Thomaz Amshan

  Thomaz Amshan16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Anchor powli

 14. Mallu Movies Hub

  Mallu Movies Hub2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😄

 15. Butterflies

  Butterflies7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ❤❤❤

 16. Think Different

  Think Different7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  It's getting boring ...aavarthana virasada....mathi chetta maatti pidikku