ஒரு தடவ உள்ள வந்த வெளிய போக முடியாது 😂😎

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 1. Kruthika Sree

  Kruthika Sree14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😂😂😂😂 i have seen soo many promotions but this is ausme 😂😂

 2. Abi Jk

  Abi Jk14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣🤣

 3. Yogesh Atr

  Yogesh Atr14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ❤️

 4. Manimozhian Kandasamy

  Manimozhian Kandasamy7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I didn't know that even promotions can be so entertaining 😂. Know concept thaan, but very funny 👌

 5. Ladu Lathi

  Ladu Lathi14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣

 6. Arun Arun

  Arun Arun14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😂😂😂😂

 7. Mahesh M

  Mahesh M14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ,🤩🤩😂😂

 8. Sandhiya Nethra

  Sandhiya Nethra14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤩

 9. rasheetha Gafoor

  rasheetha Gafoor9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣😂

 10. vaidee raja

  vaidee raja14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ada pavingala ippailam vilambaram panna mudiuma

 11. Poosa Ganapathi

  Poosa Ganapathi14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sathees anna mass 🔥

 12. Shaik Mansoor

  Shaik Mansoor14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣🤣🤣 Sathis anna

 13. Lakshaya Atchaya

  Lakshaya Atchaya14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣🤣 👌👌👌 3pair 1idathule 🤣🤣

 14. Shabu Shabana

  Shabu Shabana14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  seema combination 😂😂😂

 15. Dol Vaiju

  Dol Vaiju9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😂

 16. Varthini Varthini

  Varthini Varthini14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Unexpect 😂😂😂 mass 🔥

 17. bts world

  bts world9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sathis 👌🏽👌🏽

 18. MEGALA Balaji

  MEGALA Balaji14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  3 couples onna pakka rmba happya eruku..love u all siss and broo

 19. Ahamed

  Ahamed14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😆😆😆🤣🤣

 20. Moniganesh

  Moniganesh14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Deepasathish mattum super