കക്കൂസിലും ഭക്ഷണം..! FOOD WASTING IDIOTS | Soloviner

Get your exclusive IPL welcome Bonus up to 20000 rupees with the promocode: BESTBONUS55
Via - viralzone.media
In this video, we are reacting to food wasting videos...
INSTAGRAM - soloviner
Thank you...

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 1. ANOOP SIR

  ANOOP SIR

  അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം പുതിയ വീഡിയോ ആയി നമ്മടെ solo viner വീണ്ടും എത്തി🥰🥰🥰🥰♥️

 2. sivani vlogs

  sivani vlogs

  editing + comedy= soloviner

 3. Blue Shadow

  Blue Shadow

  Soloviner + acting = solo viner😆😆😆

 4. Me Anonymus girl

  Me Anonymus girl

  നെയ്യപ്പം and beef fry combo poli an

 5. DRAX JADE

  DRAX JADE

  Throwing away/Wasting food is like stealing from the table of those who are poor and hungry

 6. Satheesh Prasanthy

  Satheesh Prasanthy

  editing +comedy =solo viner😁😁

 7. THABSHEER Nt

  THABSHEER Nt

  🍉തണ്ണി മത്തൻ

 8. Jisha

  Jisha

  Soloviner is also back with power and comedies........ 😄💥👌

 9. ARUN

  ARUN

  FINALLY SOLOVINER IS BACK WITH FULL PEVER🥰😘💚💚💚

 10. Manosh M

  Manosh M

  After a long time comedy master is back we miss you very much🥰

 11. Insina's Craft World

  Insina's Craft World

  Hardwork + comedy + content = soloviner🤩

 12. Bhagyaraj Vaiga

  Bhagyaraj Vaiga

  എന്റെ അനിയാൻ തണ്ണിമാത്തൻ പറയുന്നത് തങ്കച്ചെചി എന്നണ്🤣🤣🤣🤣🤣😂😂

 13. A4 Aromel gaming

  A4 Aromel gaming

  100% സത്യം ആണ്, തോട്ടിലെ വെള്ളം വച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം എന്ന് തന്നെയാ എനിക്കും പറഞ്ഞു തന്നെ 😂

 14. AN CREATION

  AN CREATION

  CONTENT+EDITING +COMEDY = SOLOVINER

 15. മലപ്പുറം കാരൻ ꪜ

  മലപ്പുറം കാരൻ ꪜ

  കാലത്തിന്റെ ഒരു പൊക്കെ ⌛😂💥

 16. Muralisidhu Sidhu

  Muralisidhu Sidhu

  6:15

 17. RINAS CF

  RINAS CF

  variety 5 combinations : -

 18. Badshah The Entertaining Gamer

  Badshah The Entertaining Gamer

  1M family

 19. YT XPLORER

  YT XPLORER

  Uff അങ്ങനെ കുറെ കാലത്തിനു ശേഷം T-Shirt മാറി കൊണ്ട് Soloviner 😂❤️

 20. Adithyan Adhi

  Adithyan Adhi

  തെമ്മാടിത്തരം....💯