ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കല്ലേ..! AJ KICHUTTAN PLEASE STOP | Soloviner

In this video, we are reacting to Aj Kichuttan reacting to me. I tried my best to make this video different and hope you all like this. And don't forget to subscribe and press that bell icon if you like my videos
INSTAGRAM - soloviner
Thank you..

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 1. Thejomation

  Thejomation

  AJ കിച്ചൂട്ടൻ Haters എന്നു പറഞ്ഞാൽ എത്ര ലൈക്ക്സ് കിട്ടും🤔

 2. Anu Lal

  Anu Lal

  ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ല അടിച്ച് അവന്റെ അണ്ണാക്കിൽ കൊടുത്തു😂😂 pwoli bro💋

 3. CLASH 4 FUN

  CLASH 4 FUN

  SoloViner got full A+ in SSLC♥️😍💥

 4. KING zzz

  KING zzz

  ചിരിച്ചു മരിച്ചു 😂😂😂 പൊളിച്ചു 👍😂😂😂😂

 5. DREAMS OF NOOB

  DREAMS OF NOOB

  Solo ക്ക് എത്ര mark ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉള്ളവർ undo🙄😌😂💕

 6. NOVUS

  NOVUS

  5:09

 7. Gokul Finds

  Gokul Finds

  കിച്ചുട്ടാ Sed ആവല്ലേ 🤣!!

 8. RAINBOW TECHS

  RAINBOW TECHS

  കാത്തിരുന്ന ഐറ്റം വന്നു 🤣🤣🤣🤣💥💥💥💥solo viner pwolie

 9. Bhagya Lakshmi

  Bhagya Lakshmi

  ആടു പറഞ്ഞ കോമഡി കേട്ട് എനിക്ക് ചിരിച്ചു മതിയായി 😂😂😂😂

 10. Niya Fathima

  Niya Fathima

  Soloviner 😍☺️☺️💖💖

 11. ത᭄ലേꪆത്തമ🍁

  ത᭄ലേꪆത്തമ🍁

  ഇറങ്ങും മുൻപ് വീണ്ടും എയറിൽ കേറിയ കുച്ചികുട്ടന് ആദരാജ്ഞലികൾ 🤣🚶‍♀️

 12. Itz_me_Dona🖤

  Itz_me_Dona🖤

  ആടിന്റെ fundub പൊളിച്ചു 😁😁😁ചിരിച് ചത്തു 💞💞

 13. Kichu Free fire

  Kichu Free fire

  ആരാടാ പറഞ്ഞെ solovinerin ഫാൻസില്ലെന്ന് അണ്ണൻ ഉയിർ😌♥️🚩

 14. Expect anything

  Expect anything

  ഇവൻ ചിരിപ്പിച്ചു കൊല്ലും .😂😂

 15. hecker

  hecker

  "റോസ്സ്റ്റിംഗ് never ends"

 16. Aishwarya Sarath

  Aishwarya Sarath

  2:35

 17. hecker

  hecker

  "Legends say soloviner never runs out ideas"

 18. PG not

  PG not

  5:9 best part njan chirichu chirichu pamdaradangi 🤣🤣🤣

 19. Pro kallan

  Pro kallan

  😂

 20. Arya PM

  Arya PM

  കിച്ചൂട്ടൻ ഇപ്പോഴും Air ലാണ് സൂർത്തുക്കളെ 🤣🤣🤣